SÖDRA TENNIS

Södra Tennis byl návrh do soutěže na tenisové centrum do Švédského města Växjö, distrikt Välle Broar, nejrozsáhlejšího projektu dřevěných ekologických staveb ve Švédsku. Zadáním bylo vytvořit tenisové centrum, které by sloužilo i jako společenská budova s možností pořádání akcí jako jsou výstavy a konference. Pro návrh byl dán k dispozici prostor na břehu jezera Växjo mezi centrem Välle Broar a ústředím společnosti Södra, zadavatele soutěže.
Jezero a přírodní motivy byly hlavní inspirace pro vytvoření umělých vln vystupujících ze zeleně na břehu jezera, které doplňuje pozvolná křivka pěší cesty procházející přes pozemek na valu. Hlavní hmota obsahuje prostornou tenisovou halu se čtyřmi tenisovými kurty a objekty zázemí. Obě tyto části jsou přístupné hlavním vchodem v úrovni 2NP z pěší komunikace. Na jižní straně na objekt navazují dva venkovní kurty přístupné krátkým tunelem ve valu.
Konstrukce haly je tvořena dřevěnými lepenými vazníky, které jsou uprostřed rozponu podepřeny dřevěnými sloupy vynášejícími lávku mezi dvěma dvojicemi kurtů. Mezi dvojicemi stejně orientovaných vazníků je vždy bednění s plechovou krytinou, která zvýrazňuje tvar střechy. Nepravidelný tvar vln je dosažen otáčením tvarově stejného vazníku, čímž je, na první pohled složitá konstrukce, velmi zjednodušena. Čelní fasády haly jsou zaskleny a jižní fasáda je osazena dřevěnými stínícími lamelami.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. arch. Tomáš Martínek
Ing. arch. Viktor Johanis
        
on-line odkaz:     
ke stažení: