NÁMĚT NOVÉHO ÚP PRAHA 5

Tento projekt byl zpracováván na základě objednávky MČ Prahy 5 v rámci hledání námětů pro proces zpracování nového Územního plánu hl. města Prahy. Praha 5 byla rozdělena na několik částí a jednotlivé části byly zadány různým ateliérům. Naším úkolem bylo zabývat se Košířemi a Motolem, jejich problémy a potenciály.
Cílem bylo změnit /obrátit trend zastavování volné krajiny mimo Prahu, ve prospěch využití stávajících rezerv v intravilánu města. Zásadní myšlenka je vytvoření „brány“ do Prahy 5 na křížení ulic Plzeňské a Kukulovy, nové lokální centrum v této oblasti, napojení zástavby na centrum města konverzí Plzeňské „výpadovky“ na ulici charakteru městského bulváru.
Z řešeného prostoru navrhujeme odstranit funkce jež nemají městotvorný charakter, případně je transformovat na nové městské čtvrti s plnou občanskou vybaveností (výrobní a skladové areály, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště okolí Plzeňské, areál Walter,…). Komplexně je vhodné scelit a doplnit stávající zástavbu v údolích částech. Tu poté doplnit zelení a řidší zástavbou na svazích nad údolím.
Dále využít historických usedlostí jako přirozených orientačních bodů a lokálních center (Šmukýřka, Kotlářka, Turbová, Cibulka).

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. Ondřej Zemánek
T.Martínek, P.Rak

on-line odkaz:     
ke stažení: