HALA ŘEVNICE

Navrhovaná sportovní hala v Řevnicích bude tvořit urbanistický celek spolu se stávající přístavbou základní školy. Jak funkčně, kde díky spojovací chodbě je možný přímý průchod žáků bez nutnosti opustit vnitřní prostory, tak prostorově, kde parter sportovní haly plynule navazuje na zrekonstruovaný parter základní školy.
Materiálově jednoduché, avšak rozdílné hmoty, jsou v nejvíce exponovaných místech spojeny „druhou kůží“, kterou tvoří bílý perforovaný plech. Plech má dle umístění a funkce různou velikost a hustotu perforace. Vzhledem k poloze v centru města a blízkosti povedené jednoduché přístavby školy, je vnější plášť haly navržen v šedé a bílé barvě, aby prostor ulice zůstal pocitově sjednocený. Výraznější barvy jsou voleny pouze v interiéru vstupní haly a v exteriéru na lezecké stěně na západním průčelí. Barevnost vstupní haly se hlavně uplatní ve večerních hodinách nebo při bližším pohledu. Tento barevný kontrast funguje jako orientační prvek, zdůrazňující místo a navádí k hlavnímu vstupu do haly. Barevná lezecká stěna zase upozorňuje na místo, kde se parter opět rozšiřuje a dává možnost vzniku venkovního volnočasového prostoru mezi halou a Lidovým domem.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Tomáš Martínek