DOMOV SENIORŮ POD LIPAMI

Objekt tvoří dva materiálově odlišné objemy, které se navzájem prolínají. V přední části objektu je navržen předprostor, který funguje jako „náves", zklidněná plocha, kterou mohou využívat i klienti domu sociálních služeb.
Směrem k ulici došlo k posunutí oplocení, a tím vznikl pruh zeleně, který rozšiřuje veřejný prostor u ulice. Vedle něj je umístěn prostor pro příjezd sanitek.
Došlo k posunutí vstupního podlaží mírně nad úroveň ulice, aby bylo možno realizovat pokoje v suterénu s přímým bezbariérovým přístupem do zahrady.
Pěší přístup do objektu je usnadněn vlastní rampou. V typických podlažích jsou ubytovací jednotky rozmístěny co nejblíže ke svislým komunikacím, které ústí do přehledné společné chodby, která se v centrální časti rozšiřuje ve společenský prostor.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: