ČECHOVA ŠKOLA SOUTĚŽ

Ke stávající školní budově přibývá nový podélný objekt určený potřebám základní školy. Nová budova se částečně vznáší nad terénem a nechává si i odstup od stávající školy, která bude nadále sloužit gymnáziu. Rodí se částečně uzavřený areál složený z několika provozních celků s centrálním dvorem ve dvou úrovních. Dvůr lze využívat i k různým školním akcím, kde se z venkovního schodiště stane hlediště amfiteátru.
Samostná budova komunitního centra hmotou a materiály jasně souzní s novou školní budovou.

 

 

 

 

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Tomáš Martínek
Ing. arch. Viktor Johanis
Ing. arch. Jan Nerud


on-line odkaz:     
ke stažení: