KANCELÁŘ FIRMY LUKOR

Areál firmy Lukor se nachází v sousedství rušné komunikace Českomoravská. Ze severu navazuje komplex na značně hustou blokovou zástavbu Vysočan a na jihu se rozprostírá rozsáhlé kolejiště železničního nádraží Praha Libeň.
Základní myšlenkou novostavby bylo vytvořit originální administrativní budovu menšího rozsahu, která by se svým vhledem a prostorovým uspořádáním vymykala z okolních administrativních staveb a rozšiřovala sortiment pronajímatelných kancelářských ploch v této části Prahy. Ve vzhledu objektu se propisuje industriální styl, který je pro tuto oblast okolo železnice typický. Horní část objektu (4NP–9NP) je řešena tradičním přístupem – plné stěny s prořezanými okenními otvory. Toto konvenční pojetí je zpracováno originálním ornamentem, který je tvořen okny a který koresponduje s vnitřním uspořádáním budovy. Fasáda je vytvořen pomocí parametrického nástroje, který umožňuje optimalizovat její vzhled v závislosti na konstrukci a funkci objektu.
Nová budova administrativy je devítipodlažní s jedním podzemním podlažím. 1NP až 3NP slouží jako pronajímatelné showroomy, zbývající nadzemní podlaží jsou navržena pro pronajímatelné kanceláře. Jednotlivá podlaží je možné nabízet jako celek, nebo je lze rozdělit do dvou, tří nebo čtyř samostatných jednotek. Samostatné pronajímatelné celky jde využít v halovém, buňkovém nebo kombinovaném uspořádání kanceláří. Dispozičně je budova navržena tak, aby umožňovala maximální variabilitu jednotlivých půdorysů, díky ní lze dělení jednotlivých pater kombinovat v libovolných podlažích. Typické patro je řešeno s důrazem právě na dispoziční rozmanitost. Sociální zázemí je navrženo společné pro celé patro, avšak rozmístění instalačních jader umožňuje jeho rozdělení. V přízemí je umístěna recepce pro celý objekt, odkud jsou jednotlivá patra napojena baterií výtahů a požárním únikovým schodištěm. Suterén, který je využíván pro parkování s recepcí spojují oddělené vertikální komunikace pro lepší kontrolu lidí pohybujících se v objektu.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Viktor Johanis

F2 Architekti a Partneři, a.s.

on-line odkaz:     
ke stažení: