EVROPSKÁ 11

Cílem návrhu je vytvořit novou dominantu pro ulici Evropská, která by dotvarovala neúplný uliční prostor, a zároveň nabídnout nové služby s unikátní atmosférou a  také neotřelým charakterem.
Významným inspiračním zdrojem bylo tvarosloví českého architektonického kubismu transformované do nového principu v jiném měřítku. Budova bude prospívat nejen občanům Dejvic, ale i zahraničním návštěvníkům přijíždějícím z mezinárodního letiště Ruzyně.
Tvar objektu je ovlivněn děním ve svém bezprostředním okolí. Z ulice Evropská přichází impuls formující severní fasádu tak, aby byla vytvořena adekvátní vstupní situace nabízející pozvání ke vstupu. Východní konec severního křídla odstupuje od přiléhající stávající obytné budovy, čímž je zachován potřebný odstup a zároveň se otevírá pohled do parku.
Další impuls přichází ze strany hotelu diplomat, fasáda je dynamicky prolomena směrem od hotelu a odstup je tak zvýšen až na 25 m pro zajištění optimálních podmínek oslunění. Centrum obsahuje 17 800 m2 kanceláří, 2 800 m2 ploch pro restaurace a obchod, 2 500 m2 určených pro obytnou funkci a přibližně 5 700 m2 parkovacích stání.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Barkow Leibinger Architects


on-line odkaz:     
ke stažení: