AB POBŘEŽNÍ

Navržená hmota objektu vychází z typického členění objektů v blokové zástavbě. Do dvorní části, kolmo na uliční frontu, zabíhá jedno nižší, samostatné křídlo, jež dvůr dělí na dvě menší atria. V půdoryse nadzemní podlaží vytvářejí „neuron“, kde hlavní svislé komunikační trasy uprostřed dispozice tvoří jádro, ze kterého se paprskovitě rozbíhají jednotlivá křídla.
Průčelí jsou prosklená, výraz průčelí rozbíjí uzavřenou „soutěsku“ ulice Pobřežní. Severní průčelí je do 6NP bez stínění, jižní průčelí je doplněno výraznými vodorovnými předsazenými římsami s vlastním prostorem pro výsadbu zeleně. Atria proto působí příjemným obytným dojmem. Stejně tak budou ozeleněny vodorovné plochy střech nad 1NP, 6NP i nejvyšší střecha nad 8NP.
Na části střechy 6NP vznikne pobytová terasa, přístupná z prostoru 7NP. V přízemí bude uliční průčelí tvořit zvlněná celoskleněná fasáda – odkaz na nedalekou řeku, blízkost vody.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: