RECEPCE SCHÖNHERR

Naším úkolem bylo navrhnout prostor recepce pro nové kanceláře firmy Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, v nově zrekonstruovaném objektu v Jindřišské ulici.
Ze zadání investora,grafického manuálu firmy a prostorových možností vznikl barevně i hmotově jednoduchý interiér kombinující bílou a tmavě šedou barvu na corianu, skle a lakovaných plochách. Prostor recepce je osvětlen lineárními LED svítidly umístěnými do černých linek v bílém podhledu. Světelné linky jsou doplněny dvěma dvojicemi reflektorů, zvýrazňujícími logo na skleněném obkladu a objekty na recepci.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Tomáš Martínek


on-line odkaz:     
ke stažení: