PHILIPS –  LED STAND

Mobilní objekt Philips LED Stand je navržen pro sérii presentací světelných LED systémů společnosti Philips. Pro praktickou ukázku a zhmotnění vizuálních vlastností těchto produktů slouží černá krychle o hraně 3 m, do které je vsazen dramaticky zvlněný objekt. Stánek je navržen, aby bylo možné jej rychle sestavit a rozebrat. Základní kostru tvoří jäcklová konstrukce o průřezu 50 mm, na které jsou kotveny konzoly a závitové tyče, které fixují plechové lamely tl. 2 mm.
Organický tvar je navržen z jednotlivých lineárních prvků. Tyto lamely se v závislosti na své délce přetáčejí. Objekt se návštěvníkovi postupně otevírá a uzavírá v závislosti na změně polohy pozorovatele.
Organicky tvarovanou strukturu jsme navrhli a vyrobili pomocí metody parametrického designu. V počítači byl vytvořen model, který nesloužil pouze pro hledání ideálního tvaru a prezentačních vizualizací, ale který byl použit i pro samotnou realizaci. Zvlněná konstrukce byla vytvořena inteligentním objektem, který lze pomocí několika vstupních parametrů modifikovat do optimálního tvaru.
Součástí tohoto nástroje je interaktivní databáze prvků použitých v konstrukci, která je automaticky aktuali- zována s každou změnou objektu. Databáze byla poté použita ke generování výkresů a rozměrů jednotlivých lamel. Tato technologie nám umožnila zrealizovat tvarově náročný objekt, kde každý prvek je jedinečný, s optimální projekční náročností.
Na základě výkresů a seznamů bylo přesně určeno, kde se jaký prvek v konstrukci nachází a na co navazuje. Bez těchto dat by byla montáž vyrobených částí nemožná.
Na projektu spolupracoval světelný designér společnosti Philips, který zpracovával simulaci nasvětlení a kooperoval s námi při hledání optimálních variant generovaných struktur. Jednotlivé varianty byly podrobeny simulaci světelného toku a světelného šíření.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Viktor Johanis

Next Level studio
Ing. arch. Michal Kutálek


on-line odkaz:     
ke stažení: