MINELLI CČM

Základní architektonickou myšlenkou bylo připravit kvalitní provozní a výtvarné zázemí pro instalaci prodejního zboží. V tomto případě se jedná o obuv a související módní doplňky.
Interiér je pojat v jasných, snadno čitelných tvarech se střídmou barevností. Důraz je kladen na kvalitu materiálů a povrchů. Samozřejmostí je i precizní řešení osvětlení, které se opíralo o důkladnou studii.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel pexa

on-line odkaz:     
ke stažení: