STAVENÍ V PODKRKONOŠÍ

Před časem zakoupil klient stavení, původem z první poloviny 19.století, se záměrem postupné rekonstrukce – úprav pro rodinnou rekreaci. Základním cílem stavebních úprav bylo především zvýšení kvality technického, techno- logického a materiálového řešení objektu a uživatelského pohodlí.
Klientovi se zalíbil hned náš prvotní nápad. Celá koncepce úprav je postavena na prolínání starého a nového, na využití tradičních materiálů a tvarsloví soudobým způsobem.
Byla zachována půdorysná stopa původního stavení, jeho výškové uspořádání i základní materiálová skladba – kombi- nace místního načervenalého pískovce, omítaných ploch původních zděných konstrukcí a dřevěný obklad svislými prkny. V detailech se však z větší části dům posunul k soudobému vnímání estetiky. 

projekční tým:
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Tomáš Martínek

​on-line odkaz: 
ke stažení: