RD KUNRATICE II

Objekt je řešen jako půdorysně členěná, třípodlažní hmota, složená z různě velkých kvádrů, uložených jeden na druhém. Dům je tvořen kubickými hmotami, s převažující horizontální orientací křídel nadzemních podlaží.
Objekt je vizuálně rozdělen do dvou, navzájem kontrastních hmot. Půdorysně více členěné přízemí, obložené pískovcem a dřevem, ostře kontrastuje s jednoduchou kubickou hmotou patra. Toto uspořádání řeší rozdílné požadavky investora na prostorovou náročnost mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.
Rozdělení do dvou hmot s kontrastem barvy i struktury mezi jednotlivými matriály objekt pocitově zmenšuje a v úrovni zahrady vytváří příjemné pobytové plochy. Přízemí je také výrazně členěno velkorysými prosklenými otvory, které pocitově spojují interiér a přilehlou zahradu. Obě části budou zastřešeny plochou střechou, která nad rozšířeným 1.NP bude sloužit jako částečně zazeleněná terasa. Součástí objektu je garáž.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: