RD VOLOVICE

Záměrem stavebníka byla přístavba ke stávajícímu rodinnému domu, která bude sloužit bydlení, parkování osobních auto mobilů, techniky pro údržbu pozemků a jako technické zázemí, kotelna.
Nový objekt je členěná, jednopodlažní hmota, složená ze dvou hmot. Orientace delší hmoty je přibližně východ-západ, mírně se odklání od stávajícího objektu, aby v prostoru mezi bylo možné umístit nízkou spojovací hmotu s obytnou funkcí. Hlavní vstup i vjezd na pozemek je otočen k západu. Okolní zástavba není z místa nové stavby vnímatelná.
Navržený dům je tvořen prostými hmotami, s převažující horizontální orientací křídel podlaží nadzemních. Zároveň návrh materiálově i barevně respektuje okolní přírodu.  


projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Tomáš Martínek
  
on-line odkaz:     
ke stažení: