RD V JEVANECH

Dům respektuje genia loci této části pražského satelitu, navazuje na místní modernistickou zástavbu 20. a 30. let 20.stol. Horizontální linie domu se projevuje kontrastně s vertikálními liniemi vzrostlých borovic rostoucích přímo na parcele. Kontrast dvou základních materiálů – šedé omítky a dřevěného obkladu – podporuje hmotové řešení celého objektu.
Dispoziční řešení domu propojuje otevřený, plynoucí interiér s exteriérem zahrady, ale zároveň vytváří klidná zákoutí v domě.
Princip hmotového uspořádání je průnik dvou objemů – horizontálního obytného s vertikálním schodišťovým prostorem spojujícím pracovnu na střeše. Ta reaguje na předválečnou funkciona- listickou architekturu a vrcholí plochou, zatravněnou střechou.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek

on-line odkaz:     
ke stažení: