RD PRAHA 15

Objekt  je navrhován dle požadavku klienta  jako kombinace bydlení s drobnou provozovnou a možností garážování sbírky historických vozidel. Dům má výraznou horizontální proporci vhodnou do přírodního prostředí.
V návrhu je kladen důraz na kvalitní prostorové a dispoziční řešení jednotlivých částí, vzhledem ke světovým stranám, či možným výhledům do okolí. Objekt je navržen dle moderních trendů bydlení, má svým způsobem i reprezentovat své obyvatele a provozovatele nebytového prostoru. Šikmými střešními rovinami a hmotovému rozčlenění části průčelí se objekt hlásí k existující okolní zástavbě, která svým charakterem stojí na pomezí města a volné krajiny.
Výtvarné a materiálové řešení objektu bylo inspirováno okolní novou zástavbou, důležitým prvkem na všech průčelích je použití zdiva z pálených lícových cihel v kombinaci s tmavými prvky zámečnických a klempířských výrobků či části oplocení. Dostatek přirozeného světla pak do objektu vchází rozsáhlými prosklenými plochami především na jižním a východním průčelí.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. arch. Vít Kozohorský

on-line odkaz:     
ke stažení: