RD PODOLÍ

Původní objekt měl prostorové parametry odpovídající době svého vzniku, bylo nutné tyto parametry zvětšit a prostory rozšířit. Prostory objektu jsou přestavěny a využity výhradně pro doplňkové funkce pro hlavní funkci obytnou. Objekt je dvoupodlažní, ze tří stran zasypán zeminou včetně vegetační střechy. Původní přístup do vlastního domu překonává výškový rozdíl 2 podlaží, proto je  v garážovém objektu navržen osobní výtah ulehčující majitelům zásobování domu a bezbariérový přístup.
Díky rozšíření objektu v pohledu z ulice bylo přistoupeno k úpravě kompozičního řešení uliční fasády objektu. Pro optické snížení objektu je fasáda rozdělena horizontálně na dvě části. Spodní část s garážovými vraty bude obložena tmavě šedým profilovaným keramickým obkladem tvořícím portál kolem garážových vrat a vstupní branky, doplněným kovovými prvky ve stejné, tmavě šedé, barvě. Horní polovina objektu bude opatřena omítkou ve světle šedé barvě. Tato část bude doplněna o posuvné lamelové kovové okenice v tmavě šedé barvě. V části nad  vstupem vznikne na zastřešení balkon, který bude umožnění z pohledu z ulice zakrýt kovovými posuvnými lamelami, jako jsou použity u okenic.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Tomáš Martínek


on-line odkaz:     
ke stažení: