RD MIROŠOVICE

Rekonstruovaný objekt působí jako prostá hmota se šikmou střechou. První podlaží je v jižní části prosklené a z východu je doplněno o popínavou zeleň a kombinace materiálů omítky a lomového kamene podporují světlost objektu.
V prvním podlaží je situován vstup a podlaží slouží především jako pobytová část objektu. Patra spojuje stávající schodiště. Suterén, který má samostatný vstup z terasy, je více soukromý a nachází se zde i technologické zázemí objektu.
K objektu náleží rozlehlá zahrada, kde jsou navrženy pobytové terasy, dlážděné chodníky a travnaté a zelené plochy.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: