DVOJDŮM KYJE

Objekty působí jako jednoduchá bílá hmota, s výraznými okny na kratších stranách a příjemnými dřevěnými detaily. Z hlavní ulice je vnímán jako třípodlažní s předsunutou garáží, z prostoru zahrady jsou vzhledem ke stoupajícímu terénu patrné pouze dvě nadzemní podlaží. U delšího boku u obou objektů vystupuje přízemní objem s plochou střechou. Přízemí je také výrazně členěno velkorysými prosklenými otvory, které pocitově spojují interiér a přilehlou zahradu. 
Každá polovina objektu je navržena jako 3 podlažní. V přízemí je situován hlavní obytný prostor, dále se na tomto podlaží nachází ložnice, šatna a sociální  zázemí. Garáž pro jedno osobní auto je propojena přímo s domem schodištěm. Hlavní obytné prostory jsou napojeny velkými prosklenými dveřmi přímo do zahrady.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: