ÚTULNY MĚLNÍK

Samotný objekt je navržen v půdorysné velikosti 5x5m, je záměrně převýšený jako dominanta pozemku, aby svým vzhledem podpořil své začlenění do turistické stezky s motivem tradice pěstování a výroby vína na Mělnicku.
Tvar objektů je volně inspirován tvarem klasických kapliček, tradičních solitérů v krajině. Tři stěny jsou pohledově uzavřené s drobnými otvory pro vstup, či větrání, jedna fasáda je naopak plně prosklená, resp. v úrovni přízemí s možností jeho kompletního otevření.
Prosklenou fasádu bude před přehříváním interiéru chránit rastr pevných žaluzií spolu se systémem textilních rolet.
Materiály předpokládáme také tradiční - lícové zdivo, dřevěné prvky oken, dveří a vrat.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: