HOTEL VIVIER

Hotel Vivier je součástí nového bytového komplexu vzniklého rekonstrukcí historické budovy parostrojního pivovaru a dostavbou několika nových budov. Soubor staveb svým hmotovým řešením vytváří přirozenou dominantu východní části města citlivě navazující na rybník Papež, zelenou stráň nad rybníkem Koryto a na jasanovou a jeřabinovou alej nacházející se v těsném sousedství pivovaru. Novostavby doplňující dřívější urbanistickou situaci vycházejí z hmotové struktury historického areálu, který se stal výchozím inspiračním bodem i pro materiálové řešení. Fasáda je tvořena kombinací omítky a dřevěných a měděných obkladů. Střešní krytina byla zvolena měděná jako odkaz na materiál použitý pro výrobu původních pivovarských varných kotlů. Samotná budova hotelu je věžovitého charakteru mající devět nadzemních podlaží. Je atraktivní dominantou nově vytvořeného obytného souboru.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Pavla Záhorová
Ing. arch. Vladimír Slunský
Bc. Martina Matiášková

on-line odkaz:     
ke stažení: