HOTEL RUBY

Projekt předpokládá vytvoření designového hotelu pro náročnou klientelu. Od toho se odvíjí záměr zpracovat řadovou budovu do netradičního a zajímavého kabátu. Především výrazné ztvárnění partií v parteru a hlavní fasády do Sokolovské ulice určí hotelu charakteristický výraz a budovu jednoznačně rozpoznatelnou pro hosty i potenciální klienty. Průčelí v parteru je řešeno v kombinaci plných (kámen) a prosklených ploch s předsazenými otvíravými okenicemi. Toto řešení zvukově odcloní hluk z přilehlé ulice a nabídne dostatek klidu a soukromí v hotelových pokojích. Zároveň se fasáda stane živou kulisou, měnící se otevíráním a zavíráním okenic.
Objem budovy je dán stávající konstrukcí, ustupující patra mají navíc pouze předsazený stínící rošt s okenicemi, vzniklý prostor mezi stínícími prvky a vlastní fasádou je proto možné využít pro exteriérový pobytový prostor. Severní fasáda bude pojata více tradičně, pravidelně členěna okenními otvory.
Provozní řešení předpokládá využití suterénu a 1NP pro funkce zajišťující provoz hotelu a jeho zázemí (lobby, restaurace, kuchyně, parkování, technologie, zázemí zaměstanců), čtyři typické a dvě ustoupené podlaží obsahuje každé 18, resp. 9 pokojů. navrženo sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží.
Ve finální verzi byla fasáda vyhotovena z šedého kamene a dnes je budova využívána pro administrativní účely.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Lucie Fousková
Ing. arch. Daniel Pexa

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. Ondřej Červenka
Ing. arch. Zuzana Nacházelová
Pavla Záhorová

on-line odkaz:     
ke stažení:    
Hotel Ruby.kmz 7.4 KB