HOTEL ALEX

Projekt hotelu Alex řeší výstavbu městského hotelu tříhvězdičkového standardu na frekventované křižovatce ulice Kbelské a Poděbradské v Praze Hloubětíně. 
Budova hotelu je navržena jako čtyřpodlažní, podsklepená. Hotel má kapacitu 89 hostů, hotelovou restauraci a lobby bar. V suterénu je umístěna sauna. Výška objektu vychází z výšek nejbližších okolních objektů a v hlavní hmotě ji nepřekonává. Hotel je vnímán jako uzavření křižovatky hlavních ulic. Hmotově je objekt rozdělen na zvýšené přízemí, které je prosklené a laděné do tmavé barvy a na dvě třípodlažní křídla s hotelovými pokoji, která jsou navržena jako bíla, omítaná s okenními otvory. Střední hmota je prosklená a slouží jako komunikační centrum hotelu. Střední část je zakončena vyšší solitérní hmotou na střeše hotelu. Na východní straně objektu jsou umístěna úniková vnější ocelová schodiště. Pro zajištění lepší pohody hostů je mezi oběma křídly hotelu ve výšce 2NP vytvořena zahrada, která odděluje provozní prostory a klidové horní podlaží s hotelovými pokoji a vytváří částečně zakryté stání vozidel.
S hotelem přímo sousedí zanedbaný park, který ukončuje parcelu na západní straně. Ve výkresu řešeného území pracujeme i s tímto prostorem, protože úprava parčíku by výrazně prospěla kvalitnímu fungování hotelu. Nový návrh parkových ploch se snaží zachovat co největší počet stávajících stromů a vhodně dokomponovat nové zpevněné i nezpevněné plochy. Návrh počítá s dosazením nových dřevin, který by doplnily současný stav. Hlavní myšlenkou návrhu je sjednotit a zjednodušit prostor před hotelem návštěvníkům a lidem bydlícím v okolí vytvořit kvalitní městský prostor.

 

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. arch. Jan Malec
Pavla Záhorová
        
on-line odkaz:     
ke stažení: