APARTMÁNY VELKÁ ÚPA

Tato studie obsahuje dvě rozdílné varianty řešení.

První prezentovaný návrh řeší apartmánové bydlení velmi originálním způsobem. V krajině jsou rozmístěny „Vigvamy", které představují malé hotely. Vigvamy mají působit zemitým, rustikálním dojmem, čehož je dosaženo dřevěným obložením. Do krajiny zapadnou bez nejmenších potíží, ale přesto vytvoří určitý orientační bod v krajině. Tyto menší hotelové jednotky jsou napojeny na centrální hotel se zázemím, který se nachází v dolní část řešeného pozemku.

Druhý návrh přistupuje k zadání a lokalitě neotřelým způsobem. Objekty se sestávají z vrstvených terasových úrovní, které kopírují svah a mají zelené střechy. Vytváří se roviny, které jsou rovinou pro tři samostatné objekty vyrůstající nad terén. Tyto solitéry mají dostatečné odstupy a reagují na stávající charakter lokality, kdy jednotlivá stavení jsou situována na terénních terasách s dostatečným odstupem mezi sebou. Tvarosloví objektů bylo zvoleno razantní evokující svou sémantikou horské prostředí a navazující na kvalitní architekturu minulých období v dané lokalitě. Důležitým motivem je také orientace podél svahu a střechy, které jsou zelené a plynou po vrstevnicích. Díky použití zelených střech a respektování morfologie dochází při nadhledech k splynutí vrstev objektu s krajinou.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Lucie Fousková
Ing. arch. Daniel Pexa

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. arch. Kateřina Hroncová
Ing. arch. Zuzana Nacházelová

on-line odkaz:     
ke stažení: