USEDLOST SKALKA

Projekt Usedlost Skalka je rekonstrukce národní kulturní památky a její využití pro trvalé bydlení rezidenčního charakteru, resp. výstavba nových objektů určených taktéž pro trvalé rezidenční bydlení. Komplex se sestává ze čtyř objektů – původní historické budovy s přístavbou a tří novostaveb.
Navrhované řešení vychází z genia loci původního místa, snaží se svou prostorovou konfigurací, ve stopách původních objektů, evokovat typické objemové vztahy zemědělských usedlostí, typických pro okolní prostředí Prahy 5. Nově budované objekty, svou polohou na hranici pozemku, vytvářejí uvnitř zástavby pobytový dvůr a vytvářejí v pohledech charakteristické pozadí pro rekonstruovaný objekt původní usedlosti.

projekční tým:    

Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. arch. Jan Fousek

on-line odkaz:
ke stažení: