STATEK KOPANINA

Areál bude obsahovat celkem 25 bytových jednotek, rozdělených do sedmi objektů. Nadzemní objekty A–E jsou usazeny na společné podnoži suterénu, který je zapuštěn o podlaží níže oproti ulici. Vzhledem ke klesajícímu terénu jsou objekty F a G zapuštěny o jedno podlaží níže, přibližně v úrovni podlahy 1.PP Vstupy do objektů jsou přímo z terénu.

Objekty jsme navrhli jako parafrázi na klasické venkovské statky. Dlouhé objemy, šikmé střechy bez vikýřů, maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví.
Pocit jisté samozřejmosti řešení (dojem, že zástavba na místo patří) podporují i drobné detaily jako střechy bez výrazných přesahů, „větrací“ otvory velikosti standardní cihly ve štítech a reliéfy z cihel na oplocení. I volba hlavních materiálů průčelí podporuje přirozené tvarosloví a odkazuje na tradiční řešení – omítka, lícové cihly, opukové zdivo a pálené tašky.

Skladbu bytů jsme navrhli jednoduše – v areálu se opakuje typ mezonetového bytu o třech podlažích velikosti cca 118 m2 (23 jednotek), který je doplněn dvoupodlažními bytovými jednotkami velikosti 74,2 m2.

Vnitřní dvory budou částečně využity pro malé předzahrádky. Plochy mezi jednotlivými objekty budou sloužit jako zelená místa k relaxaci a jako přístup k objektům.  

projekční tým:

Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa

on-line odkaz:     
ke stažení: