PRŮČELÍ DOMU ČERNOMOŘSKÁ

V rámci rekonstrukce činžovního domu z přelomu 19. a 20. století došlo i na rekonstrukci fasády. Našemu klientovi jsme připravili projekt, včetně návrhu barevnosti a řešení detailů, kooperovali jsme při prováděn s dodavatelem a s odborným dohledem památkové péče. Cílem byl minimalisticky barevný design fasád, který nechá vyniknout plastickému řešení průčelí. Náš záměr byl podpořen i tím, že původní barevnost objektu byla šedivá, což prokázala provedená sonda v původní omítce.
Oproti původnímu stavu jsme provedli změnu v uspořádání průčelí. Plocha pro obchodní nápis, která přerušovala meziokenní pilastry byla upravena, aby byly pilastry průběžné. Dále jsme doplnili nasvětlení fasády.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa


on-line odkaz:     
ke stažení: