BYTOVÝ DŮM ŘÍČANY

Navrhovaný bytový dům se nachází v místě stávajících dožívajících městských domů při ulici 17.listopadu v Říčanech. Jedná se o dostavbu proluky řešenou tak, že jsou zachovány historické souvislosti a charakter městské zástavby. Díky obchodnímu parteru objekt podpoří městský charakter ulice. Návrh vychází z koncepce města dle regulačního plánu.
Objekt bude dodržovat uzavřenou uliční čáru a bude zastavovat proluku v plném rozsahu a bude tak doplňovat stávající městskou uliční strukturu, charakteristickou pro danou část města. Hmota objektu podél ulice 17.listopadu bude mít 4 nadzemní podlaží, kde přízemí a 4. podlaží budou ustupující.
Architektonické řešení domu je odvozeno z historických motivů horizontálních říms a vertikálních otvorů. Tyto prvky jsou však použity soudobým způsobem a tím dojde k žádoucímu oživení obrazu města.
Vzhledem k orientaci objektu do rušné ulice je tato část navržena jako „bariérová“, takže fasáda bude vícevrstvá se vstupy ze strany ulice a obytnými místnostmi orientovanými do dvora. Vnější vrstva fasády do ulice bude tvořena perforovanými otevíratelnými panely a  druhá vrstva pak bude jednoduchá omítaná fasáda samotného objektu.
Dvorní část objektu bude již bez ustoupení a bude členěna balkony a francouzskými okny. Na této fasádě bude užito omítky, betonu – horizontály a dřeva – povrch a obklad balkonů.
Ve dvorní části pozemků budou v místě stávajících garáží zřízeny parkovací stání, dvougaráž a zeleň. Přístup (vjezd) do dvorní části pozemku je z ulice Jiráskova.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Tomáš Martínek


on-line odkaz:     
ke stažení: