BYTOVÝ AREÁL PRAHA

Navržené hmoty svou členitostí a proporcemi respektují stávající objemy, rozmístění objektů navrhujeme s velkým ohledem na významné výhledy do okolí. Prostory členíme na veřejné, polosoukromé a soukromé části. Obytné části stavíme nad úroveň komunikací a garáží a vzniká vnitřní zelený prostor mezi objekty, sloužící pouze rezidentům.
Navržené objemy jsou tvořeny střídáním plných a vzdušných ploch. Jedním z hlavních motivů návrhu jsou pobytové terasy, které zastiňujeme pomocí nepravidelně umístěných sloupů a vytváříme tak soukromá, ale prostorná útočiště s výhledy.
Objekty jsou navrženy v bílé omítce, hlavní výtvarné prvky tvoří pobytové terasy, kde v přímém kontaktu s člověkem používáme teplejší materiály. Uvažujeme velkorysé zasklení dřevohliníkovými okny.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Tomáš Martínek
Ing. arch. Tomáš Martínek
Ing. arch. Martina Sálusová
Ing. arch. Viktor Johanis

on-line odkaz:     
ke stažení: