BYTOVÝ AREÁL DOBŘÍŠ

Nový bytový komplex vytváří přirozenou dominantu východní části města.
Navržené budovy respektují současnou urbanistickou strukturu lokality a doplňují stávající objekty pivovaru. Vytvářejí tak příjemný vnitřní prostor, dvůr s ojedinělou historickou atmosférou.
Budovy A, B, C a D obklopující vnitřní dvůr jsou nízkého charakteru, o třech NP. Výškovou dominantou souboru je šestipatrová budova E.
Výtvarné řešení průčelí na nově navržených bytových domech je inspirováno rastrem pásů režného zdiva pivovaru. Přitom však byl kladen důraz na jednoznačné odlišení rekonstruovaných a nově navrhovaných bytových objektů. U historických objektů pivovaru uplatňujeme na fasádách tradiční materiály (režné zdivo a omítka), u budov nových je fasáda kombinací dřevěných a kovových obkladů s omítkou. Krytina na nových objektech je kovová, svou barvou připomínající měď – materiál původních pivovarských varných kotlů.

projekční tým:

Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Lucie Fousková
F2 Architekti a Partneři, a.s.
P.Záhorová, Ing. J.Zelinka,
F.Dubský, J.Nováček

on-line odkaz:     
ke stažení: