BD RUBEŠKA 2

Komplex se nachází v rezidenční části Prahy 9, v těsné blízkosti parku Podvinný mlýn. Soubor je velmi dobře dopravně dostupný. Situování objektů na pozemku vychází z urbanistické struktury blokové zástavby Vysočan.
Základními principy návrhu je navázání na blokovou zástavbu, kontrast materiálů, dispoziční uspořádání, vztah k sousedním pozemkům a objektům.
Komplex sestává ze dvou hlavních hmot, přičemž severovýchodní část je tvořena objekty A, B, C a jihozápadní tvoří objekt D. Pod pozemkem jsou situovány podzemní garáže.
Objekt A je pavlačový dům s mezonetovými byty o sedmi nadzemních a dvou podlažích, která jsou ustoupená.
Objekt B má deset podlaží, v 1. a 2. se nachází hlavní recepce pro celý komplex a kanceláře, 3.  8. podlaží je obsazeno apartmány a v 9. a 10. NP jsou kancelářské prostory. Objekty C a D jsou tvořeny devíti podlažími s nebytovými prostory v přízemí, ostatní podlaží jsou bytová.

projekční tým:    
Ing. arch. Lucie Fousková
Ing. arch. Jan Fousek
F2 Architekti a Partneři, a.s

on-line odkaz:     
ke stažení: