BD PRAHA

Bytový dům je z pohledu kolemjdoucího vnímán jako uzavřený blok, avšak tvoří ho kompozice několika různě vysokých kvádrů, které navzájem pronikají a řadí se kolem vnitřního dvora – vnitrobloku. Jižní křídlo je nízkopodlažní s výškou odpovídající sousedním domům, východní křídlo dosahuje až do 12NP. Severní hmota východního křídla má dvanáct podlaží, jižní hmota se šesti patry „leží“ nad jižním pětipodlažním křídlem.
Struktura hrubých objemů je na západní a jižní fasádě zjemněna horizontálními liniemi čel předsazených balkonů a svislými žaluziemi, které svým natočením vytvářejí s výraznou hru světel a stínů. Obdobná struktura je užita i před byty na východní fasádě od 7NP do 12NP. Rozčlenění do menších celků přispívají též vertikální linie „břitů“, které se v různých materiálech uplatňují na všech fasádách.
Kontrastem k průčelím s byty je uzavřená severní a SV fasáda, ta odstiňuje přiléhající silnici.
Výrazně také působí prvky s vertikálními komunikacemi – schodišťová věž na východní fasádě a únikové schodiště na jižní straně.
Celkem má bytový dům 4PP a 12NP o 111 bytových jednotkách. Skladbu bytů jsme navrhli pro současné požadavky na bydlení – byt 1+kk o velikosti podlahové plochy 28,6 m2 (103 bytů) a 8 byt ve standardu 2+kk s podlahovou plochou 51,6-60 m2. Každý byt disponuje vlastním balkonem/ terasou a sklepní kójí. 
Podzemní podlaží jsou využity k parkování, výše zmíněné sklepní kóje, technologické prostory, vertikální komunikace a dále pro provozní zázemí objektu.
Prostor vnitřního dvora je využit pro společně upravené plochy zeleně, navržené souvrství by mělo umožnit širokou volbu sortimentu zeleně i nízkých, či středně vysokých dřevin. Část střechy dvora bude vyzdvižena a využita pro řešení provětrání prostoru garáží.

Volba hlavních materiálů průčelí podporuje zvolené tvarosloví a výtvarné řešení. Průčelí kombinuje pohledový beton, omítané povrchy a cihelný obklad. Zábradlí na balkonech bytů bude skleněné, dělící příčky na balkonech mezi jednotlivými byty budou z perforovaného plechu. Z barevného plechu budou provedeny svislé stínící lamely a obklad venkovního schodiště. Kontrasty použitých materiálů jsou zvoleny tak, aby podpořily jednotlivé tektonické části objektu.
Na pohledově exponovaných střechách 5NP předpokládáme vytvoření vegetačního souvrství, které umožní realizaci zelených střech. Tyto budou totiž viditelné z vyšších pater objektu a napomohou též lepším odtokovým poměrům i mikroklimatu v areálu.

Součástí odevzdaného výstupu pro našeho klienta byl i 3D model budovy, který jsme tiskli a sestavovali u nás v ateliéru. 

projekční tým:

Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa

on-line odkaz:     
ke stažení: