BD BRYKSOVA

Bytový komplex je navržen na nezastavěné území nacházející se na pomezí města a volné krajiny, které je obklopeno ze severu stávajícími bytovými domy, z východu parkovištěm a z jihu a západu nově založenými parkovými plochami poskytujícími prostor pro relaxaci a zaručujícími sousedství přírodních ploch. Z daného kontextu vychází orientace nových objektů, které jsou více uzavřené ze severní strany, čímž zaručují dostatečné soukromí a klid svým obyvatelům, a naopak se otevírají do krajiny nacházející se na jižní straně.
Hmotově je návrh pojat jako několik solitérních objektů terasovitě posazených na přízemní podnoži. K Bryksově ulici na severní straně pozemku jsou situovány vyšší objekty liniového charakteru dotvářející uliční prostor. Druhým směrem k parku je zástavba zředěna a budovy přebírají menší bodový charakter. Souborem objektů prochází veřejný prostor propojující městskou ulici a přiléhající zeleň.  Součástí komplexu je 24 700 m2 hrubých podlažních ploch s bytovou funkcí a 3 000 m2 určených pro obchod a služby.

projekční tým:    
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. arch. Vít Kozohorský
Bc. Martina Matiášková
        
on-line odkaz:     
ke stažení: